เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร

เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร
What is digital content?


เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร?

“Digital Content” อ่านว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์” คือ “สื่อดิจิทัล” หรือนิยมเรียกขาน ดิจิทัลคอนเทนท์ ด้วยสะกดตัวท้ายเป็น ท ทหาร การัน ก็มี “ท์” แบบนี้ก็มีค่ะ

“Digital Content” แปลว่า “เนื้อหาดิจิทัล”

Digital Content หรือ เนื้อหาดิจิทัล คือ สิ่งที่สามารถบริโภค และหรือแบ่งปันกันได้ (ไม่ใช่แค่ผลงาน) เนื้อหาดิจิทัล คือเนื้อหาที่เป็นข้อความ (หัวข้อพาดหัวเรื่อง…) มันคือ บล็อก, บทความ, สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุค, วิธีการ /คู่มือ,คู่มือการใช้งานออนไลน์, กราฟิก, เนื้อหาดิจิทัล คือ “มีม” หรือการถ่ายทอดความคิดต่างๆของมนุษย์, มันคืออินโฟกราฟฟิก, วีดีโอ/คลิป, ไสลด์, ข้อมูล, ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ฯลฯ …

Digital Content: The evolution and direction of modern marketing. It’s coming to this point. (Content Marketing) >>> Content Marketing <<< Modern Marketing <<< Inbound Marketing <<< Outbound Marketing

Please read here soon…

 3,987 total views,  1 views today