วิธีดูข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตามด้วยสถิติไลน์

รู้จักผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึก insights

เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงจุด ด้วย Insight จากสถิติในฟีเจอร์ Insight จะแสดงกลุ่มลูกค้า ที่ได้รับสารจากเรา และมีการตอบสนองอย่างต่อเนื่อง โชว์ออกมาเป็นแผนภาพให้เราวางกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยเราสามารถ Export ข้อมูลออกมาวิเคราะห์เป็นไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

ดูข้อมูลสถิติด้วย Insight
เข้าไปที่ ‘manager.line.biz’ (LINE Official Account Manager)

คลิกที่ ‘ข้อมูลเชิงลึก’(Insight)

Dashboard
ในหน้า Dashboard ทางร้านจะได้เห็นสถิติต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผู้ติดตามหรือคอนเทนต์ที่เหมาะสมได้
โดยสามารถเลือกแสดงผลได้แบบ 7 วัน หรือ 30 วัน
คลิกที่ ‘ข้อมูลเชิงลึก’(Insight)

Dashboard ดูอะไรได้บ้าง
ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
เพื่อน : แสดงจำนวนเพื่อนใหม่ ทาร์เก็ตรีช บล็อค
แชท : แสดงจำนวนแชท ข้อความที่ได้รับ และข้อความที่ส่ง

นอกจากนี้ยังสามารถดข้อมูลเชิงลึกในแต่ละส่วนได้อีกด้วย

คลิกที่ ‘ข้อความ’ (Messages)
สถิติของ ‘ข้อความ’ (Messages) จะแสดงผลสถิติของข้อความที่เราส่งออกไป โดยจะแสดงผลเป็น 3 รูปแบบ
คือแบบ วันสิ้นสุดการนับ, 7 วัน และ 30 วัน อีกทั้งยังแสดงผลเป็นกราฟ และตารางแสดงผลแบบรายวันได้อีกด้วย
โดยสามารถเลือกดูแบบละเอียดได้จากแถบด้านบนที่ประกอบไปด้วย ภาพรวม (Overview), ข้อความ Broadcast
และ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-Response)

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกเลือก ‘Overview‘
เพื่อดูข้อมูลสถิติภาพรวมของข้อความ

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกเลือก ‘Broadcast’
เพื่อดูข้อมูลสถิติการส่งข้อความ Broadcast

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกเลือก ‘Auto-Response’
เพื่อดูข้อมูลสถิติข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกที่ ‘Chats’
เลือกที่แถบเมนูด้านซ้าย เพื่อดูข้อมูลสถิติของ Chats

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

Chats
สถิติของ Chats คือตรวจสอบการแชทจากหน้าต่างแชท (Chats) จะแสดงกราฟการสื่อสารกับลูกค้าด้วย Chats
โดยจะแสดงผล เป็น 3 รูปแบบคือ วันสุดท้าย, สัปดาหสุดท้าย และ เดือนสุดท้าย แสดงผลเป็นกราฟ และมีตาราง
แสดงผลแบบรายวัน เพื่อง่ายในการอ่านข้อมูลอีกด้วย โดยจะแสดงข้อมูลของ Active Chats,
จำนวนข้อความที่ได้รับ (Messages Received) และ จำนวนการส่งข้อความ (Messages Sent)

คลิกที่ ‘Friends’
เลือกที่แถบเมนูด้านซ้าย เพื่อดูข้อมูลสถิติของ Friends

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

Friends
สถิติของ Friends จะแสดงความเคลื่อนไหวของผู้ติดตาม โดยจะแสดงผลเป็น 3 รูปแบบคือ
แบบวันสิ้นสุดการนับ, 7 วัน และ 30 วัน แสดงผลเป็นกราฟ และตารางแสดงผลแบบรายวันเพื่อง่ายในการอ่านข้อมูล
โดยจะแสดงข้อมูล จำนวนเพื่อนใหม่ (Friends Added), จำนวนเพื่อนที่เข้าถึงได้ (Target Reach)
และ จำนวนของคนที่บล็อคเราเอาไว้ (Blocked Count)

คลิกที่ ‘Timeline’
เลือกที่แถบเมนูด้านซ้าย เพื่อดูข้อมูลสถิติของ Timeline

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

Timeline
สามารถดูสถิติทั้งหมดได้ในหน้า Timeline โดยจะแสดงผลเป็น 3 รูปแบบคือแบบ วันสุดท้าย, สัปดาห์สุดท้าย และ เดือนสุดท้าย
แสดงผลเป็นกราฟ และตารางแสดงผล แบบรายวันเพื่อง่ายในการอ่านข้อมูล อีกด้วย โดยจะแสดงข้อมูล
การเห็นโพสต์ครั้งแรก (Impressions), ยอดคลิก (Clicks), จำนวน Likes, ความคิดเห็น (Comments) และ การส่งต่อ (Share)
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความคิดเห็นย้อนหลังได้อีกด้วย

คลิกที่ ‘Coupons’
เพื่อดูข้อมูลสถิติของ Coupons
ดูผลลัพธ์, จำนวนของการใช้งานและจำนวนครั้งที่ลูกค้านำมาใช้

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกที่ ‘Reward Cards’
เลือกที่แถบเมนูด้านซ้าย เพื่อดูข้อมูลสถิติของ Reward Cards

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

Reward Cards
Reward cards สามารถดูการเคลื่อนไหวของแต้มบนบัตรสะสมแต้ม เช่น จำนวนแต้มที่ได้รับ,
วันหมดอายุของแต้ม, รางวัลของบัตรกำนัล และ จำนวนการใช้ โดยสามารถ แยกดูเป็นภาพรวมทั้งหมด
หรือดูบัตรแยกทีละใบก็สามารถทำได้เช่นกัน

คลิกที่ บัตรและแต้ม ‘Cards and Points’
เพื่อดูข้อมูลสถิติภาพรวมของบัตรสะสมแต้มทั้งหมดและรายละเอียดการแจกแต้ม

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

คลิกที่ ‘Points By Card’
เพื่อดูคะแนนของบัตรสะสมแต้ม

คลิกที่ ‘ปุ่มดาวน์โหลด’ (Export)
สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น .CSV ได้

วิธีใช้งาน LINE Official Account:

1. การเริ่มต้นใช้งาน LINE Official Account
2. วิธีเพิ่มแอดมิน Administrator & Operator
3. วิธีการใช้งาน Account Groups
4. วิธีการตั้งค่าพื้นฐาน LINE Official Account
5. วิธีการส่งข้อความ Broadcast
6. วิธีสร้างข้อความทักทายอัตโนมัติ Greeting Messsage
7. วิธีสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ Auto-Response
8. วิธีโปรโมทผ่าน Timeline/Timeline Post
9. วิธีเพิ่มผู้ติดตาม(Add Followers) /Increase Followers 01
10. วิธีสร้างริชเมสเสจ Rich Message
11. วิธีสร้างริชวิดีโอเมสเสจ Rich Video Message
12. วิธีสร้างริชเมนู Rich Menu
13. วิธีสร้าง Coupon แลกรางวัล หรือคูปองโปรโมชั่น
14. วิธีสร้างบัตรสะสมแต้ม (Reward Card) และบัตรกำนัล (Gift Voucher)
15. วิธีดูข้อมูลเชิงลึก(Insight)ของผู้ติดตาม(Followers)ด้วยสถิติไลน์(Statistics)
16. วิธีตอบแชทกับลูกค้า แบบ 1:1(Chat 1:1)

บริการที่เกี่ยวข้อง :

รับเปิดบัญชีใหม่ LINE OA
รับจดชื่อ-อัพเกรดชื่อ Premium ID
รับสร้างเนื้อหาพร้อมโพสต์ LINE OA
บริการแพ็คเกจ(ใหม่) LINE OA
รับเพิ่มผู้ติดตาม LINE OA
รับพัฒนา LINE BOT (เร็วๆนี้ค่ะ)

สแกน QR-CODE นี้ สอบถามทีมงานได้ค่ะ

วิธีดูข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตามด้วยสถิติไลน์

ข้อควรทราบ :

นโยบายการคืนเงินค่าบริการ (Refund Policy)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE 
ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ

Download

LINE Official Account สำหรับผู้ใช้งาน iOS
แอปพลิเคชัน LINE Official Account สำหรับผู้ใช้งาน iOS มาแล้ว!!
>>ดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานได้เลย
https://apps.apple.com/th/app/line/id1450599059

 25,171 total views,  8 views today