ไลน์แอดคืออะไร?

[email protected]ไลน์แอดคืออะไร?

[email protected] หรือ ไลน์แอ๊ด เป็นบริการสำหรับกิจการ ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มคนหรือลูกค้า ไลน์แอ๊ด([email protected])มีฟังก์ชั่นอันทันสมัย เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งไลน์แอ๊ด([email protected])ได้แยกออกมาจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)หรือระบบบริการไลน์ แบบบัญชีไลน์ส่วนบุคคล ไลน์แอ๊ด([email protected])นั้นใช้งานง่ายมาก เพียงชักชวนเพื่อน ในไลน์ส่วนบุคคล (Line) ให้มาติดตามไลน์แอ๊ด([email protected])ของกิจการ หรือบริษัทเรา เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแวะเวียนมาซื้อซ้ำซึ่งสินค้า และบริการของเราด้วย และที่สำคัญกว่านั้น คือ ไลน์แอ๊ด([email protected])ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ให้บัญชีไลน์ พรีเมียมไอดี สามารถจัดการควบคุมดูแลโดยแอดมินได้เป็นร้อยคน(100 คน) ทำให้สามารถดูแลโต้ตอบข้อความของลูกค้าได้จำนวนมาก ทั้งมีระบบสถิติ ระบบตอบข้อความอัตโนมัติ อื่นๆอีกมาก นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือไอทีได้อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้การบริหารจัดการธุรกิจของเราคล่องตัวยิ่งขึ้น

[email protected] Random ID-บัญชีทั่วไป คืออะไร?

เมื่อสมัคร [email protected] แล้ว สำหรับบัญชีทั่วไป จะได้ชื่อ หรือ Random ID ซึ่งเป็นการสร้างบัญชีโดยอัตโนมัติ ในชื่อจะมีตัวอักษร และตัวเลขผสมกันอยู่กัน เช่น @jbk5046l ทำให้ยากต่อการจดจำของลูกค้าของเรา และไม่สามารถค้นหาธุรกิจของเราผ่านระบบไลน์ได้

[email protected] Premium ID-บัญชีไลน์ พรีเมียมไอดี คืออะไร ?

ไลน์ พรีเมียมไอดี คือ ฟอร์แมตของ [email protected] ID จะมีสัญลักษณ์ @ นำหน้า สามารถตั้งชื่อได้ ไม่เกิน 18 ตัวอักษร, ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ์ ( [ . ], [ _ ] , [ – ] ) เช่น @line_cafe ไม่สามารถใช้ IDซ้ำกันได้ ไม่สามารถใช้ IDที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก LINE โดยชื่อจะต้องผ่านการอนุมัติจาก LINE หากกิจการของเราต้องการเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าหลัก ที่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะใช้ไลน์ (LINE)กันตั้งแต่เด็กไทยยันคนชราแล้ว ซึ่งมีชาวไทยใช้ งานไลน์ (LINE)อย่างแพร่หลายมากกว่า 33,000,000คน หรือ 33ล้านคน เมื่อเราต้องการแข่งขันให้ได้ ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงกิจการ เข้าถึงข้อมูลสินค้า และบริการของเราได้ง่ายขึ้น ทั้งยังต้องการสร้างแบรนด์ (Brading)ให้มีมูลค่าอีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการอัพเกรดบัญชีไลน์แบบทั่วไปหรือแบบตั้งชื่อสุ่ม (Random ID) ต้องอัพเกรดให้เป็นบัญชีพรีเมียม ID(Premium ID)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของธุรกิจ SMEsทั่วโลก และในไทย แต่บริษัทไลน์จะคิดค่าใช้จ่ายปีละ 5.99 USD หรือประมาณ 200 บาทไทย

 38,640 total views,  6 views today