เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร

เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร
What is digital content?


เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร?

เนื้อหาดิจิทัล คือ สิ่งที่สามารถบริโภค และหรือแบ่งปันกันได้ (ไม่ใช่แค่ผลงาน) เนื้อหาดิจิทัล คือเนื้อหาที่เป็นข้อความ (หัวข้อพาดหัวเรื่อง…) มันคือ บล็อก, บทความ, สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุค, วิธีการ /คู่มือ,คู่มือการใช้งานออนไลน์, กราฟิก, เนื้อหาดิจิทัล คือ “มีม” หรือการถ่ายทอดความคิดต่างๆของมนุษย์, มันคืออินโฟกราฟฟิก, วีดีโอ/คลิป, ไสลด์, ข้อมูล, ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ฯลฯ …

Digital Content: The evolution and direction of modern marketing. It’s coming to this point. (Content Marketing) >>> Content Marketing <<< Modern Marketing <<< Inbound Marketing <<< Outbound Marketing

Please read here soon…

 1,764 total views,  3 views today