ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ที่เป็นความเชื่อมีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็ยังมีผู้ที่เชื่อสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน “พญานาค” ก็เห็นจะเป็นหนึ่งในตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา ซึ่งตามตำนานแล้วความเชื่อเรื่องของพญานาคนี้มีมานานมากและดูท่าว่าจะนานกว่าประวัติของพระพุทธศาสนาเสียอีกด้วยซ้ำ โดยจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นเริ่มต้นมาจากประเทศอินเดียจากนั้นก็กระจายออกแพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชียในเวลาต่อมา

ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อของบ้านเรานั้น จะอยู่ในรูปของงูใหญ่มีหงอนซึ่ง “นาค” จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของความยิ่งใหญ่ ความมีวาสนาและความอุดมสมบูรณ์ แล้วนาคเองนั้นก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นถึงเทพเจ้าที่ปกปักษ์ดูแลรักษาท้องน้ำอีกด้วย ซึ่งในตำนานของพุทธศาสนาก็ได้มีความเกี่ยวข้องและมีการกล่าวถึงพญานาคเอาไว้มากมาย อย่างเช่น เรื่องต้นกำเนิดของพระพุทธรูปปรางนาคปรก ที่เป็นเหตุการณ์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อแสดงธรรม และได้ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 วัน ในขณะนั้นเองก็มีฝนตกและลมหนาวเกิดขึ้น ก็ได้พญานาคที่ชื่อมุจลินทร์ เข้ามาวงด้วย 7 ขด พร้อมกับแผ่พังพานปกเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย

และอีกหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นที่มาของการบวชนาคในบ้านเรา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเชื่อเรื่องของตำนานและศาสนาพุทธที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าหลักคำสอนของศาสนาพุทธมีความน่าเชื่อถือและเลื่อมใส จนถึงแม้ขนาดที่พญานาคผู้เป็นถึงเจ้าแห่งท้องน้ำต้องการที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรม โดยหลักคำสอนของศาสนาพุทธนั้นจะเน้นไปที่หลักของการปฏิบัติและการฝึกสมาธิควบคุมจิตใจ และจะไม่ได้เน้นไปที่การกราบไหว้หรือบูชาวัตถุต่าง ๆ ซึ่งคำสอนนี้เองจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นได้พบกับความสุขและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริง

คำสอนตามหลักของศาสนาพุทธนั้น ได้มีกำหนดไว้อยู่มากมาย ซึ่งในฐานะที่เราเองนั้นเกิดเป็นคนไทย ก็ควรที่จะศึกษาและนำเอาหลักของศาสนาพุทธนั้นเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจและทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น โดยสรุปแล้วหลักความเชื่อของศาสนาพุทธนั้น ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือวุ่นวายเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่เรา “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส” เพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขและเป็นชีวิตที่ดีได้แล้ว

รู้จักตำนาน องค์มหาเทพนาคาอัครบดีศรีสุทโธ แห่งคำชะโนด

คาถาบูชาองค์จ้าวปู่ศรีสุทโธ มหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ และองค์จ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา แห่งคำชะโนด

 • ตั้งนะโม 3 จบ
  กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )
 • คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
  นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
  กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
  ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
  ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
  เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)
 • คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา
  นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
  กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
  ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
  ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
  เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

พระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของจ้าวปู่ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียว…แต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลาน ทั้งหลายสวดสาธยายถึงพญานาคราช -พญานาคิณีถ้วนทุกพระองค์ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้… ลำดับแรกก่อนจะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้ง นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า (คือพวกเรา) ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อน…

ในปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่า ดงคำชะโนดเป็นที่อาศัยของพญานาคและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะเข้าไป มีข้อห้าม เช่น ห้ามใส่รองเท้า หมวก แว่นตา และร่ม และที่สำคัญห้ามเก็บผลหรือส่วนใดๆ ของต้นชะโนดกลับมา ได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหากใครไม่ทำตามหรือลบหลู่จะมีอันเป็นไปบางรายก็กลับไม่ถึงบ้านเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เมื่อข้ามสะพานทางเดินพญานาคคู่ เข้ามายังป่าคำชะโนด จะเป็นจุดสำคัญให้ได้ชมอยู่สามจุดด้วยกัน คือบ่อน้ำศักสิทธิ์คำชะโนด ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และต้นไทรใหญ่ เริ่มจากการสักการะปู่ศรีสุทโธที่ผู้คนให้ความศรัทธากันมาก บ้างก็มาบนบาน ให้ตนเองประสบความสำเร็จต่างๆ บ้างก็มาขอเลขเด็ด

ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

โดย AdminC (บทความ / รูปภาพ )
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการออกแบบ สร้างสรรค์เนื้อหา พัฒนาโปรแกรม และดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

 2,660 total views,  1 views today