ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พญานาคศรีสุทโธ

ตัวอย่างเนื้อหาเว็บไซต์พร้อมรูปภาพลิขสิทธิ์ประกอบบทความ เรื่อง ความเชื่อเรื่องพญานาคและหลักคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ที่เป็นความเชื่อมีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็ยังมีผู้ที่เชื่อสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน “พญานาค” ก็เห็นจะเป็นหนึ่งในตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา ซึ่งตามตำนานแล้วความเชื่อเรื่องของพญานาคนี้มีมานานมากและดูท่าว่าจะนานกว่าประวัติของพระพุทธศาสนาเสียอีกด้วยซ้ำ โดยจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นเริ่มต้นมาจากประเทศอินเดียจากนั้นก็กระจายออกแพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชียในเวลาต่อมา

ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อของบ้านเรานั้น จะอยู่ในรูปของงูใหญ่มีหงอนซึ่ง “นาค” จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของความยิ่งใหญ่ ความมีวาสนาและความอุดมสมบูรณ์ แล้วนาคเองนั้นก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นถึงเทพเจ้าที่ปกปักษ์ดูแลรักษาท้องน้ำอีกด้วย ซึ่งในตำนานของพุทธศาสนาก็ได้มีความเกี่ยวข้องและมีการกล่าวถึงพญานาคเอาไว้มากมาย อย่างเช่น เรื่องต้นกำเนิดของพระพุทธรูปปรางนาคปรก ที่เป็นเหตุการณ์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อแสดงธรรม และได้ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 วัน ในขณะนั้นเองก็มีฝนตกและลมหนาวเกิดขึ้น ก็ได้พญานาคที่ชื่อมุจลินทร์ เข้ามาวงด้วย 7 ขด พร้อมกับแผ่พังพานปกเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย

และอีกหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นที่มาของการบวชนาคในบ้านเรา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเชื่อเรื่องของตำนานและศาสนาพุทธที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าหลักคำสอนของศาสนาพุทธมีความน่าเชื่อถือและเลื่อมใส จนถึงแม้ขนาดที่พญานาคผู้เป็นถึงเจ้าแห่งท้องน้ำต้องการที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรม โดยหลักคำสอนของศาสนาพุทธนั้นจะเน้นไปที่หลักของการปฏิบัติและการฝึกสมาธิควบคุมจิตใจ และจะไม่ได้เน้นไปที่การกราบไหว้หรือบูชาวัตถุต่าง ๆ ซึ่งคำสอนนี้เองจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นได้พบกับความสุขและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริง

คำสอนตามหลักของศาสนาพุทธนั้น ได้มีกำหนดไว้อยู่มากมาย ซึ่งในฐานะที่เราเองนั้นเกิดเป็นคนไทย ก็ควรที่จะศึกษาและนำเอาหลักของศาสนาพุทธนั้นเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจและทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น โดยสรุปแล้วหลักความเชื่อของศาสนาพุทธนั้น ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือวุ่นวายเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่เรา “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส” เพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขและเป็นชีวิตที่ดีได้แล้ว

โดย นาคาคู่ฟ้า (บทความ/รูปภาพ )

 1,435 total views,  1 views today