แจ้งการปรับปรุงบริการ และข้อมูลติดต่อ

แจ้งการปรับปรุงบริการ และข้อมูลติดต่อ
ประกาศ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อเรา

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ

เนื่องด้วย ทางเว็บไซต์ digitalcontent.top ระหว่างเร่งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การดำเนินงาน การติดตามงาน การรับประกันงานบริการ รวมไปถึงการคืนเงินค่าบริการต่างๆ(กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้)

ทางเว็บไซต์ของเรา ใคร่ขอแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใช้บริการทุกราย ทั้งรายเดิม และรายใหม่ ที่พบปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ หรือต้องการแจ้งประสงค์ใดๆ

หรือหากมีเรื่องร้องเรียนทีมงานบริการ หรือต้องการขอคืนเงินค่าบริการ(ถ้ามี) สามารถติดต่องานทรัพยากรบุคคลและนิติการ
ได้ที่ LINE OA ID: @easean ได้ตั้งแต่ 01 ม.ค 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางทีมงานต้องขออภัยอย่างยิ่ง ที่อาจให้บริการ และติดตามงานได้ไม่ทั่วถึงทุกราย

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ.ทรัพยากรบุคคลและนิติการ
LINE OA ID: @easean
เพิ่มเพื่อน
แจ้งการปรับปรุงบริการ และข้อมูลติดต่อ

ข้อควรทราบ :

นโยบายการคืนเงินค่าบริการ (Refund Policy)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE 
ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ

 3,658 total views,  2 views today