เว็บไซต์ภัตตาคาร(1)

Luxury restaurant website

แนวทางออกแบบเว็บไซต์ภัตตาคารหรูหรา ชุดที่ 1

Luxury restaurant website layout
Website Design Guidelines for Luxury Restaurant Series 1…

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ และความสามารถหลักของเว็บไซต์ คือ:
สามารถตอบสนองได้เต็มที่
ทำการออกแบบที่ทันสมัย และสง่างาม
ออกแบบด้วยเครื่องมือ HTML5 & amp; CSS3
ใช้แบบอักษรของ Google ที่ใช้

เพิ่มเติม …และยังมีความสามารถโดดเด่นอีก เช่น:
สนับสนุนภาษาไทย 100%
สนับสนุนการแสดงผลหลายหน้าจอ
สนับสนุนการแสดงผลหลายภาษา
รองรับผู้ใช้หลายคน
สนับสนุนการพัฒนาขั้นสูง
สนับสนุนเทคโนโลยีของ google
สนับสนุนการตลาดดิจิทัล


รูปแบบเว็บไซต์ภัตตาคารหรูหรา ชุดที่ 1

 

Technical information:

Hosting Requirements:
The mod_rewrite Apache module
MySQL 5.0 or higher
PHP 5.3 or higher

Software Required:
Adobe Photoshop CS+
Apache Server
For uncompressing a template ZIP package: WinZip 9+ (Windows); Stuffit Expander 10+ (Mac)

Notice: No notes

Questions & Answers: –

 1,018 total views,  1 views today