บริการสร้างเนื้อหาโฆษณา

บริการสร้างเนื้อหา และลงโฆษณาบนไลน์
-รับยื่นขอเป็นบัญชีรับรอง โล่ห์สีน้ำเงิน (Verified Account)
-รับลงโฆษณาเพิ่มเพื่อน (Gain Friend Ads)
-รับเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม (Followers)