บริการแอดมิน

-รับดูแล ร้านค้าไลน์ MyShop
-รับเป็นแอดมินไลน์ LINE OA
-รับเป็นแอดมินเพจ Facebook
-รับดูแล ChatBot
-รับดูแล Website