ติดต่อ

ขอใบเสนอราคา[recaptcha class:bar id:foo]

แจ้งยืนยันการชำระเงิน


[recaptcha class:bar id:foo]*
 สำหรับการติดต่อสอบถาม/บรี๊ฟงานกับทีมงาน รบกวนติดต่อเราผ่านบัญชีไลน์นี้ ของดการติดต่อทางโทรศัพท์ โปรดแจ้งข้อมูล Basic/Premium ID และ E-mail เพื่อติดต่อกลับด้วยค่ะ

[สำคัญ] ประกาศ! จากทีมงาน

กราบเรียน ผู้ใช้บริการรายเดิม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และส่วนบุคคลทุกท่าน

เนื่องด้วยทางทีมงานของเรา คือผู้ให้บริการออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี ระบบข้อมูลข่าวสาร การตลาดและโฆษณาดิจิทัล กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้การสนับสนุน/ผู้ใช้บริการ กว่า 1,000 ราย บัดนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ตั้งแต่ ต้นเดือน เม.ย 2563 เป็นต้นมา มีพนักงานซัพพอร์ต 2 ราย มีอาการไข้ และมีผู้จัดการสำคัญเสียชีวิต 1 ราย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นับว่าเร็วมากกว่าจะตั้งตัวได้ทันเวลา จึงส่งผลให้การทำงานทั้งทีมงานต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว

สำหรับงานให้ซัพพอร์ตผู้ใช้บริการรายเดิม ผู้ขอคืนเงินค่าบริการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้น จะสามารถเปิดให้บริการผู้ใช้งานได้ตามปกติ ในเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ เม.ย – มิ.ย 2563 ทีมงานเร่งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ รูปแบบการซัพพอร์ตผู้ใช้งาน และมาตรการการรัปประกันงานบริการ ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบบริษัทจำกัด ในเร็วๆนี้

จึงใคร่ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกอันเนื่องจากเหตุปัจจัยที่ไม่คาดคิดดังกล่าว

ทั้งนี้ ทุกท่าน สามารถติดต่อกับทีมประสานงาน ทีมงานบริการ(ชุดใหม่) ได้ที่ LINE-OA ID: @richcontent

ขอแสดงความนับถือ

RICH CONTENT SHOP
@richcontent
เม.ย 2020
เพิ่มเพื่อน

*** ผู้ใช้บริการ(รายใหม่) สามารถใช้บริการได้ตามปกติ สามารถติดต่อสอบถามทีมงานบริการ(ชุดใหม่)นี้ ได้ที่ LINE-OA ID: @richcontent